O inwestycji

O budowie domu parafialnego, centrum kultury chrześcijańskiej na Złotnikach

O inwestycji

By móc zrealizować ambitne cele i zadania w Złotnickim Centrum Spotkań tworzymy odpowiednie warunki lokalowe i infrastrukturę techniczną. W projekcie zadbano o to z największą starannością. 
Centrum budowane jest po północno-zachodniej stronie kościoła parafialnego i jest do niego zbliżone swą formą architektoniczną. Przykryty dwuspadowym dachem obiekt składa się z dwóch wzniesionych na planie litery L części o łącznej kubaturze 4362 m3.

Nasza historia

Do tej pory mieszkańcy Złotnik pozbawieni byli obiektu, który pełniłby funkcje osiedlowego centrum kultury i edukacji, integrującego lokalną społeczność i umożliwiającego jej członkom realizację rozmaitych form aktywności. Brak takiej placówki dokuczał także parafianom tutejszej Parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i powodował, że podejmowane przez nich rozmaite inicjatywy miały ograniczony zasięg.

Nasza misja

Z inicjatywy ks. proboszcza A. Pańczaka kilka lat temu zrodził się  projekt zbudowania przy Parafii placówki, która mogłaby prowadzić w nowoczesny i profesjonalny sposób różnorodne działania społeczne, edukacyjne i kulturalne skierowane zarówno do parafian jak i do ogółu złotniczan, a także do chętnych osób spoza osiedla.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Różańcowej we Wrocławiu-Złotnikach

ul . Wielkopolska 3-5
54-027 Wrocław

Telefon

(071) 351 74 97

Email

kontakt@zcs.wroclaw.pl