Złotnickie Centrum Spotkań

Projekty

Centrum Aktywności Lokalnej – 2020

Działanie Centrum w środowisku lokalnym

Misja:

formułowanie i realizacja programy w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i zaangażowanie mieszkańców

Opis projektu:

Długofalowy proces rozwoju społeczności lokalnej, efektem którego jest podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie szans ich rozwoju osobistego, grupowego i społecznego.

Rozwijanie aspektu edukacyjnego i odkrywanie potencjału społeczności lokalnej przez budowanie siebie współpracy między Centrum, okolicznymi instytucjami i organizacjami oraz mieszkańcami.

Nacisk na wartości tradycji, kultury współczesnej i historii lokalnej. Akceptacja różnorodności światopoglądowej.

Centrum Aktywności Lokalnej -2021

Styczeń: