Złotnickie Centrum Spotkań

Projekty

Centrum Aktywności Lokalnej

Działanie Centrum w środowisku lokalnym

Misja:

formułowanie i realizacja programy w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i zaangażowanie mieszkańców

Opis projektu:

Długofalowy proces rozwoju społeczności lokalnej, efektem którego jest podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie szans ich rozwoju osobistego, grupowego i społecznego. Rozwijanie aspektu edukacyjnego i odkrywanie potencjału społeczności lokalnej przez budowanie siebie współpracy między Centrum, okolicznymi instytucjami i organizacjami oraz mieszkańcami. Nacisk na wartości tradycji, kultury współczesnej i historii lokalnej. Akceptacja różnorodności światopoglądowej.