Złotnickie Centrum Spotkań

Projekty

Złotnickie Centrum Spotkań

szansą rozwoju społeczności lokalnej

Cel:

Umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Wrocław Fabryczna (osiedla Złotniki) korzystania z usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych

Beneficjent:

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej we Wrocławiu – Złotnikach

Jak to się zaczęło?

Do tej pory mieszkańcy Złotnik pozbawieni byli obiektu, który pełniłby funkcje osiedlowego centrum kultury i edukacji, integrującego lokalną społeczność i umożliwiającego jej członkom realizację rozmaitych form aktywności.

Brak takiego miejsca dokuczał także parafianom tutejszej Parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i powodował, że podejmowane przez nich rozmaite inicjatywy (koncerty, prelekcje, wystawy, festyny, działalność różnych grup) miały, z uwagi na brak bazy lokalowo-technicznej, ograniczony zasięg.
Z tych właśnie przyczyn już kilka lat temu zrodził się z inicjatywy ks. proboszcza A. Pańczaka projekt zbudowania przy Parafii placówki, która mogłaby prowadzić w nowoczesny i profesjonalny sposób różnorodne działania społeczne, edukacyjne i kulturalne skierowane zarówno do parafian jak i do ogółu złotniczan, a także do chętnych osób spoza osiedla.

Tak ambitne założenie nie mogło być oczywiście zrealizowane wyłącznie ze środków własnych, dlatego koniecznym stało się podjęcie starań o dofinansowanie z zewnątrz. Od roku 2008 Parafia trzykrotnie aplikowała o takie środki. Niestety, mimo wysokiej oceny naszych projektów, do tej pory były to próby nieudane.

aliqua. Ac tortor dignissim convallis aenean et. Neque volutpat ac tincidunt vitae semper. Sit amet purus gravida quis blandit turpis cursus in hac. Convallis posuere morbi leo urna molestie at elementum. 

Ale do 4 razy sztuka!!!

Profesjonalnie przygotowany przez grupę oddanych sprawie życzliwych osób wniosek o dofinansowanie budowy i wyposażenia mającej działać przy parafii placówki zwanej Złotnickim Centrum Spotkań uzyskał w końcu aprobatę.

Skutkiem tego we wrześniu bieżącego roku przyznano Parafii środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2012-2014 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Otrzymane w ten sposób fundusze pozwolą pokryć aż ok. 85% przewidzianych w projekcie wydatków (o resztę trzeba będzie zadbać samemu – 15%).
Dziś, gdy nasz projekt zyskał aprobatę i tak wydatne wsparcie finansowe, a inwestor (czyli Parafia) posiada wszelkie wymagane pozwolenia można już oficjalnie ogłosić, iż zaczyna się realizacja inwestycji!!! Prowadzona musi być ona sprawnie i szybko (w praktyce przez 20 miesięcy – do sierpnia 2019 roku), zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem i przy bezwzględnym respektowaniu przepisów
i standardów przewidzianych przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.
Niezbędne jest też zaangażowanie w ten ambitny projekt lokalnej społeczności. I to zarówno w kwestiach finansowych jak i organizacyjnych. Wierzymy, że tak się stanie i wspólnym wysiłkiem wzniesiemy przy naszej Parafii Złotnickie Centrum Spotkań, które będzie dobrze służyć nam i kolejnym pokoleniom złotniczan.

Budowa Złotnickiego Centrum Spotkań jest ogromnym i niełatwym wyzwaniem dla Parafii i Parafian, ale zarazem wielką szansą na poprawę jakości życia naszej lokalnej społeczności. Za pewnik można przyjąć, że drugiej takiej szansy nie otrzymamy już nigdy. Dlatego też mając na uwadze zarówno spodziewane własne korzyści, jak i dobro kolejnych pokoleń złotniczan, warto ów trud podjąć.

Wznieśmy więc wspólnymi siłami ten nowoczesny, skrojony na miarę naszych ambicji i potrzeb obiekt. Jeśli temu sprostamy to już za dwa lata spotkamy się na inauguracji naszego Złotnickiego Centrum.

 

Złotnickie Centrum Spotkań we Wrocławiu szansą rozwoju społeczności lokalnej
Projekt Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ ZŁOTNICKIE CENTRUM SPOTKAŃ:

By móc zrealizować tak ambitne cele i zadania, niezbędne są odpowiednie warunki lokalowe i infrastruktura techniczna. W projekcie zadbano o to z największą starannością. W najbliższym czasie zostaną wszystkim zainteresowanym przedstawione bliższe szczegóły całej inwestycji. Warto jednak już teraz zapoznać się z pewnymi faktami.
Centrum zbudowane zostanie po północno-zachodniej stronie kościoła parafialnego (obok boiska) i będzie do niego zbliżone swą formą architektoniczną. Przykryty dwuspadowym dachem obiekt składać się będzie z dwóch wzniesionych na planie litery L części o łącznej kubaturze 4362 m3. Jedna z nich będzie trzykondygnacyjna, druga dwukondygnacyjna. Znajdą się w nich m.in.
– sale przeznaczone na spotkania, konferencje i zajęcia grupowe;
– pracownie dydaktyczno-warsztatowe;
– sala wielofunkcyjna z zapleczem gastronomicznym;
– sala widowiskowa (aula) z zapleczem technicznym;
– pomieszczenia gospodarcze, sanitarne i techniczne;
– pokoje dla zaproszonych gości;
– pomieszczenie biurowe.

Projekt przewiduje także wyposażenie Centrum w gwarantujący właściwe jego funkcjonowanie sprzęt techniczny (m.in. audiowizualny), pomoce edukacyjne (m.in.: komputery), sprzęt gastronomiczny i meble. Dodatkowo ujęto w nim utworzenie w pobliżu placówki integralnie z nią związanego Ogrodu Przyjaznego Naturze. 

DO CZEGO POTRZEBNE NAM JEST ZŁOTNICKIE CENTRUM SPOTKAŃ?

Centrum prowadzić będzie różnorodną działalność o charakterze edukacyjnym i kulturalnym skierowaną do ogółu mieszkańców Złotnik i okolic, zarówno do seniorów i osób aktywnych zawodowo, jak i do młodzieży i dzieci. Podejmowane tu przedsięwzięcia sprzyjać będą większej integracji mieszkańców osiedla oraz budowaniu i pogłębianiu relacji pomiędzy nimi. Przyczynią się też do tworzenia i pielęgnowania lokalnej tradycji, a także do lepszego poznania zarówno historii jak i współczesnego oblicza Złotnik i Wrocławia. Centrum stworzy wszystkim chętnym sposobność do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji i zainteresowań.
Dla realizacji tych celów w placówce organizowane będą m.in.:
spektakle i koncerty (tak artystów profesjonalnych, jak i amatorów);
seanse filmowe;
prelekcje popularyzujące różne dziedziny wiedzy;
wystawy popularno-naukowe i artystyczne;
warsztaty (np. rękodzielnicze, kulinarne, artystyczne) i szkolenia;
przeglądy twórczości amatorskiej (zwłaszcza lokalnej);
różnorodne zdarzenia promujące postawy prospołeczne, prozdrowotne i proekologiczne;
spotkania rozmaitych grup parafialnych i pozaparafialnych;
okolicznościowe (np. świąteczne czy noworoczne) imprezy środowiskowe;
rozmaite działania o charakterze doradczym, charytatywnym i woluntarystycznym.

 

Skip to content