Złotnickie Centrum Spotkań

Chrześcijańskie centrum kultury i edukacji, budowane dla lokalnej społeczności

O inwestycji

Tworzymy obiekt, który będzie lokalnym centrum kultury i edukacji, umożliwiającego lokalnej społeczności realizację rozmaitych form aktywności. Placówka, będzie prowadzić w nowoczesny i profesjonalny sposób działania społeczne, edukacyjne i kulturalne skierowane do ogółu mieszkańców Złotnik i okolic, zarówno do seniorów, osób aktywnych zawodowo, jak i do młodzieży i dzieci.

Na realizację inwestycji parafia pozyskała środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2012-2014 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nasze plany

spektakle, koncerty i seanse filmowe

warsztaty dla młodzieży i seniorów

wydarzenia promujące zdrowy styl życia

spotkania grup parafialnych

okolicznościowe eventy

działania o charakterze doradczym, charytatywnym i woluntarystycznym

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Różańcowej we Wrocławiu-Złotnikach  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
“Złotnickie Centrum Spotkań we Wrocławiu szansą rozwoju społeczności lokalnej”

Jak będzie wyglądać Centrum

Centrum zbudowane po północno – zachodniej stronie kościoła parafialnego. Obiekt przykryty dwuspadowym składa się z dwóch wzniesionych na planie litery L części o łącznej kubaturze 4362m3.

Sala widowiskowa

Wielofunkcyjna sala widowiskowa dostosowana zarówno do organizacji koncertów i spektakli jak i pokazów kinowych.

Miejsce spotkań

Przyjazne miejsce spotkań dla lokalnej społeczności wyposażone w profesjonalne zaplecze gastronomiczne.

Zbieramy fundusze na środki własne

Zbieramy fundusze na pokrycie wartości środków własnych poniesionych w ramach realizacji projektu. Darczyńców prosimy o kierowanie wpłat na konto bankowe 
81 2030 0045 1110 0000 0268 2540
z dopiskiem Złotnickie Centrum Spotkań

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Różańcowej we Wrocławiu-Złotnikach

ul . Wielkopolska 3-5
54-027 Wrocław

Telefon

(071) 351 74 97

Email

kontakt@zcs.wroclaw.pl